Toekomstige events

Datum Tijdstip Event
22/04/21 13:00 - 16:00 Community of Practice (CoP) Cirkelstad - april 2021

Afgeronde events

Klimaatakkoord

Duurzaam inkopen: verslag sessies met inkopers uit heel Nederland

Tijdens de Week van de Circulaire Economie stond Nederland volledig in het teken van de circulaire economie. Om de impact van het klimaatakkoord op inkoop en aanbesteden te duiden hebben Onlanders en haar partners KplusV en BCMP drie ochtendsessies van het Klimaatakkoord en Duurzaam Inkopen verzorgd. Wil je het hele verslag lezen? Klik dan hier.

Klimaatakkoord en inkoop

Marleen van der Ziel, expert ‘Betekenisvol aanbesteden’, vertelt over de noodzakelijke cultuurverandering om tot 95 procent broeikasgasreductie te komen in 2050. Vragen als ‘wat kan de overheid zelf doen met duurzame ideeën en iniatieven?’ en ‘hoe kunnen ze thema’s als duurzaamheid, circulaire economie en klimaatadaptatie verwerken in hun inkooptrajecten?’ kwamen tijdens de drie ochtendsessies uitgebreid aan bod.

Rapid Impact Contracting

Na de discussie over wie aan zet is – de consument, overheid of industrie – stonden we stil bij de mogelijkheden die duurzaam inkopen biedt wat betreft de invulling van het klimaatakkoord. Dit vraagt om een andere manier van inkopen. Daarom zijn wij nog een stapje verder gegaan en hebben wij de deelnemers meegenomen in de inkoopmethode Rapid Impact Contracting (RIC).

Samenwerken is de kern

Wil jij meer weten over het klimaatakkoord en hoe je hier aan de hand van duurzame inkoop invulling aan kan geven? Stuur ons even een bericht en dan we gaan in gesprek.

 

Lees hier het hele verslag
[/mp_code]
Provincie Overijssel

Eerste sessie klimaatakkoord bij Provincie Overijssel

Het klimaatakkoord heeft impact op iedereen in Nederland. Om de impact op inkoop en aanbesteden te duiden hebben adviesbureaus KplusV, BCMP en Onlanders de krachten gebundeld. In drie verschillende sessies die zij kosteloos verzorgen, geven zij toelichting op het klimaatakkoord en welke impact dit heeft op de inkoop van overheden.

Provincie Overijssel

Op 28 januari was de Provincie Overijssel gastheer voor de eerste sessie over dit thema. Na een verdieping over de klimaatproblematiek werd de lijn van verdragen van de jaren ’80 geschetst. Nuttige informatie voor inkopers en beleidsadviseurs om in de rugzak te hebben wanneer ze aan de slag gaan in de praktijk. De vijf pijlers van het klimaatakkoord zijn behandeld.

Rapid Impact Contracting

Na deze intensieve voorbereiding volgde het meer interactieve deel: hoe kun je met Rapid Impact Contracting vormgeven aan de doelen in het klimaatakkoord.

Wil je ook een sessie bijwonen? Klik op onderstaande knop en meld je aan.

 

Ochtendsessie 'Invulling geven aan het klimaatakkoord'
[/mp_code]
Sustainable Development Goals

Purpose tafel #4: Sustainable Development Goals centraal

Het zit erop! De vier bijeenkomsten met de purpose tafel van OPHEN en Onlanders. Met de laatste bijeenkomst pakten we groot uit. Jan van der Ploeg van het 1000-banenplan en Piet Zijlstra van Polyciviel sloten zich aan bij de organisatie. En zo ontstond een middag waarbij drie verschillende onderwerpen samensmolten: de SDG’s, het 1000-banenplan en innovaties in asfalt.

Sustainable Development Goals

Onze laatste purpose tafel stond in het teken van de SDG’s. Deze 17 doelen streven een betere wereld in 2030 na. Met inkoop kun je de keten van leveranciers beïnvloeden. Door niet je eigen doelen maar de SDG’s centraal te stellen kun je echte maatschappelijke meerwaarde creëren. Dit gaat verder dan de overeenkomst tussen leverancier en klant.

Vanuit het 1000-banenplan weten we nu hoe we als noordelijke regio kunnen werken aan het creëren van werkgelegenheid.

De innovaties in de grond-, weg- en waterbouw staan niet stil. Polyciviel experimenteert met asfalt waarmee water langer wordt vastgehouden en CO2 wordt afgevangen. Hoe dit werkt heeft Piet Zijlstra in een presentatie toegelicht waarna een rondleiding in de innovatieproeftuin (van OHPEN, Building en Polyciviel) werd gegeven.

Workshop

De bijeenkomsten aan de tafel kenmerken zich juist vanwege het interactieve karakter. In de workshopronde hebben vier groepen een bestaand project gekoppeld aan SDG 11.6 die gaat over het reduceren van de nadelige milieu-impact van steden op het gebied van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en afval.

Dankzij de workshops ontstonden een paar goede inzichten. Wil je het verslag hiervan ontvangen? Klik op onderstaande knop en meld je aan.

 

Ja, ik wil het verslag en de nieuwsbrief ontvangen
[/mp_code]

Een terugblik op de seminar “Circulair gezwam”

Op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober 2019, vond het seminar over circulariteit van OR-quest plaats. Meer dan 70 opdrachtgevers lieten zich inspireren om circulair te ondernemen en anders te organiseren. Marcel Niemeijer benadrukte in de presentatie dat we allen een ‘koffieprut project’ kunnen maken. Marleen van der Ziel gaf een toelichting wat het verschil is tussen lineair organiseren en circulair ondernemen.

Samenwerken

Alleen door anders samen te werken wordt het mogelijk om de de klimaatdoelstellingen te behalen. Cees Frankruijter van het Mindset Instituut deelde zijn kennis over de mindset die hiervoor nodig is. En dankzij dagvoorzitter Jan-Willem de Vries verliep het seminar vlekkeloos!

Bekijk hiernaast de aftermovie

Nog even nagenieten van deze middag? Bekijk hier de aftermovie! Ben je benieuwd wat zwammen en een koffieprut project met elkaar te maken hebben, neem dan contact op met Onlanders.

Meer contact minder contract

Purpose tafel #3: “meer contact, minder contract”

Tijdens alweer de derde bijeenkomst van de Purpose tafel stonden twee thema’s centraal: het onderzoek van de studenten van Hanzehogeschool Groningen over “meer contact, minder contract” en de presentatie van Erick Wuestman over Rapid Circular Contracting

Kijkje achter de schermen

De studenten van Hanzehogeschool Groningen hebben een mooie praktijkopdracht uitgevoerd met als resultaat het adviesrapport “Meer contact, minder contract”. Een onderwerp dat ontzettend leeft en de spijker op de kop slaat.

Aan de hand van een aantal hoopvolle scenario’s heeft Erick Wuestman ons een kijkje gegeven achter het concept ‘Rapid Circular Contracting’ over de wereld van de circulaire economie.

Lees hier de hele samenvatting van deze derde Purpose tafel en hoe je het adviesrapport kunt bemachtigen.

 

Betekenisvol aanbesteden

Purpose tafel #2: casus energieneutrale hogeschool

Tijdens de tweede Purpose tafel van Betekenisvol aanbesteden speelden de deelnemers de interactieve game Balans© in Leek bij OHPEN Ingenieurs. We kwamen samen tot mooie inzichten rondom een casus die we vanuit het Klimaatakkoord de komende tijd veel vaker gaan tegenkomen. Hanzehogeschool Groningen vroeg ons na te denken hoe om te gaan met het energieneutraal maken van al hun vastgoed voor 2025.

Hoogtepunten en adviezen

Aan de hand van de vragen op de spelkaartjes gaat de groep als eerste een heuse battle over de randvoorwaarden aan. Veel randvoorwaarden zijn erfenissen uit het verleden. Hoe meer randvoorwaarden je kunt loslaten, hoe meer oplossingsmogelijkheden er ontstaan, afhankelijk van de acceptatiegraad. Ook hebben we gesproken over expertise en de benadering van de opdracht.

Lees hier de hoogtepunten en adviezen om betekenisvol te kunnen aanbesteden.

 

Eerste purpose tafel

Purpose tafel #1: inventariseren van belemmeringen

Op Purpose Day hebben OHPEN en Onlanders samen een eigen tafel geclaimd. Deze tafel staat symbool voor onze missie om met aanbesteden een bijdrage te leveren aan de betekeniseconomie. In 2019 komen we viermaal met deze tafel samen om te werken aan de betekeniseconomie in de praktijk.

Eerste Purpose tafel

Op 14 februari 2019 was de eerste bijeenkomst rondom de Purpose tafel van OHPEN en Onlanders in het kantoor van OHPEN in Leek. Onze claim gebrandmerkt in de tafel is:

‘Samen betekenisvol aanbesteden, ik doe het!

Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van het inventariseren van belemmeringen.  Er was ruimte voor drie pitches, drie discussierondes en we spraken te nemen acties af. Klik op onderstaande knop om de gehele samenvatting van dit event te bekijken.

Een terugblik op “Het wordt heet onder de voeten…”

Heel Nederland zuchtte deze zomer onder de droogte. Of dit de gevolgen zijn van klimaatverandering is niet langer de discussie. Dat er een klimaatakkoord komt met een grote impact – ook op de bouw, infra en techniek – is zeker!

Wat betekent dat voor jou?

Hoe reduceer je effectief CO2-uitstoot? Hoe breng je duurzame initiatieven direct in de praktijk? Hoe tackle je de grootste belemmeringen en ga je over op duurzame alternatieven? Om succesvol in te spelen op de uitdagingen die voor ons liggen, is het noodzakelijk om oude systemen los te laten, slimmer samen te werken en te innoveren!

Bekijk hiernaast de aftermovie

Or-Quest heeft samen met Onlanders een uniek seminar georganiseerd waarin opdrachtgevers, overheden en aannemers uit Noord-Nederland samen aan tafel zijn gegaan. Bekijk hiernaast de terugblik van deze interactieve seminar om tot nieuwe ideeën te komen.