Toekomstige events

Datum Tijdstip Event
28/01/20 09:00 - 11:30 Invulling geven aan het klimaatakkoord - Zwolle
06/02/20 09:00 - 11:30 Invulling geven aan het klimaatakkoord - Wageningen
07/02/20 09:00 - 11:30 Invulling geven aan het klimaatakkoord - Utrecht

Afgeronde events

Sustainable Development Goals

Purpose tafel #4: Sustainable Development Goals centraal

Het zit erop! De vier bijeenkomsten met de purpose tafel van OPHEN en Onlanders. Met de laatste bijeenkomst pakten we groot uit. Jan van der Ploeg van het 1000-banenplan en Piet Zijlstra van Polyciviel sloten zich aan bij de organisatie. En zo ontstond een middag waarbij drie verschillende onderwerpen samensmolten: de SDG’s, het 1000-banenplan en innovaties in asfalt.

Sustainable Development Goals

Onze laatste purpose tafel stond in het teken van de SDG’s. Deze 17 doelen streven een betere wereld in 2030 na. Met inkoop kun je de keten van leveranciers beïnvloeden. Door niet je eigen doelen maar de SDG’s centraal te stellen kun je echte maatschappelijke meerwaarde creëren. Dit gaat verder dan de overeenkomst tussen leverancier en klant.

Vanuit het 1000-banenplan weten we nu hoe we als noordelijke regio kunnen werken aan het creëren van werkgelegenheid.

De innovaties in de grond-, weg- en waterbouw staan niet stil. Polyciviel experimenteert met asfalt waarmee water langer wordt vastgehouden en CO2 wordt afgevangen. Hoe dit werkt heeft Piet Zijlstra in een presentatie toegelicht waarna een rondleiding in de innovatieproeftuin (van OHPEN, Building en Polyciviel) werd gegeven.

Workshop

De bijeenkomsten aan de tafel kenmerken zich juist vanwege het interactieve karakter. In de workshopronde hebben vier groepen een bestaand project gekoppeld aan SDG 11.6 die gaat over het reduceren van de nadelige milieu-impact van steden op het gebied van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en afval.

Dankzij de workshops ontstonden een paar goede inzichten. Wil je het verslag hiervan ontvangen? Klik op onderstaande knop en meld je aan.

 

Ja, ik wil het verslag en de nieuwsbrief ontvangen

Een terugblik op de seminar “Circulair gezwam”

Op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober 2019, vond het seminar over circulariteit van OR-quest plaats. Meer dan 70 opdrachtgevers lieten zich inspireren om circulair te ondernemen en anders te organiseren. Marcel Niemeijer benadrukte in de presentatie dat we allen een ‘koffieprut project’ kunnen maken. Marleen van der Ziel gaf een toelichting wat het verschil is tussen lineair organiseren en circulair ondernemen.

Samenwerken

Alleen door anders samen te werken wordt het mogelijk om de de klimaatdoelstellingen te behalen. Cees Frankruijter van het Mindset Instituut deelde zijn kennis over de mindset die hiervoor nodig is. En dankzij dagvoorzitter Jan-Willem de Vries verliep het seminar vlekkeloos!

Bekijk hiernaast de aftermovie

Nog even nagenieten van deze middag? Bekijk hier de aftermovie! Ben je benieuwd wat zwammen en een koffieprut project met elkaar te maken hebben, neem dan contact op met Onlanders.

Meer contact minder contract

Purpose tafel #3: “meer contact, minder contract”

Tijdens alweer de derde bijeenkomst van de Purpose tafel stonden twee thema’s centraal: het onderzoek van de studenten van Hanzehogeschool Groningen over “meer contact, minder contract” en de presentatie van Erick Wuestman over Rapid Circular Contracting

Kijkje achter de schermen

De studenten van Hanzehogeschool Groningen hebben een mooie praktijkopdracht uitgevoerd met als resultaat het adviesrapport “Meer contact, minder contract”. Een onderwerp dat ontzettend leeft en de spijker op de kop slaat.

Aan de hand van een aantal hoopvolle scenario’s heeft Erick Wuestman ons een kijkje gegeven achter het concept ‘Rapid Circular Contracting’ over de wereld van de circulaire economie.

Lees hier de hele samenvatting van deze derde Purpose tafel en hoe je het adviesrapport kunt bemachtigen.

 

Betekenisvol aanbesteden

Purpose tafel #2: casus energieneutrale hogeschool

Tijdens de tweede Purpose tafel van Betekenisvol aanbesteden speelden de deelnemers de interactieve game Balans© in Leek bij OHPEN Ingenieurs. We kwamen samen tot mooie inzichten rondom een casus die we vanuit het Klimaatakkoord de komende tijd veel vaker gaan tegenkomen. Hanzehogeschool Groningen vroeg ons na te denken hoe om te gaan met het energieneutraal maken van al hun vastgoed voor 2025.

Hoogtepunten en adviezen

Aan de hand van de vragen op de spelkaartjes gaat de groep als eerste een heuse battle over de randvoorwaarden aan. Veel randvoorwaarden zijn erfenissen uit het verleden. Hoe meer randvoorwaarden je kunt loslaten, hoe meer oplossingsmogelijkheden er ontstaan, afhankelijk van de acceptatiegraad. Ook hebben we gesproken over expertise en de benadering van de opdracht.

Lees hier de hoogtepunten en adviezen om betekenisvol te kunnen aanbesteden.

 

Eerste purpose tafel

Purpose tafel #1: inventariseren van belemmeringen

Op Purpose Day hebben OHPEN en Onlanders samen een eigen tafel geclaimd. Deze tafel staat symbool voor onze missie om met aanbesteden een bijdrage te leveren aan de betekeniseconomie. In 2019 komen we viermaal met deze tafel samen om te werken aan de betekeniseconomie in de praktijk.

Eerste Purpose tafel

Op 14 februari 2019 was de eerste bijeenkomst rondom de Purpose tafel van OHPEN en Onlanders in het kantoor van OHPEN in Leek. Onze claim gebrandmerkt in de tafel is:

‘Samen betekenisvol aanbesteden, ik doe het!

Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van het inventariseren van belemmeringen.  Er was ruimte voor drie pitches, drie discussierondes en we spraken te nemen acties af. Klik op onderstaande knop om de gehele samenvatting van dit event te bekijken.

Een terugblik op “Het wordt heet onder de voeten…”

Heel Nederland zuchtte deze zomer onder de droogte. Of dit de gevolgen zijn van klimaatverandering is niet langer de discussie. Dat er een klimaatakkoord komt met een grote impact – ook op de bouw, infra en techniek – is zeker!

Wat betekent dat voor jou?

Hoe reduceer je effectief CO2-uitstoot? Hoe breng je duurzame initiatieven direct in de praktijk? Hoe tackle je de grootste belemmeringen en ga je over op duurzame alternatieven? Om succesvol in te spelen op de uitdagingen die voor ons liggen, is het noodzakelijk om oude systemen los te laten, slimmer samen te werken en te innoveren!

Bekijk hiernaast de aftermovie

Or-Quest heeft samen met Onlanders een uniek seminar georganiseerd waarin opdrachtgevers, overheden en aannemers uit Noord-Nederland samen aan tafel zijn gegaan. Bekijk hiernaast de terugblik van deze interactieve seminar om tot nieuwe ideeën te komen.