Rapid Circular Contracting‘Samen betekenisvol aanbesteden’

Op Purpose Day hebben we samen met OHPEN onze eigen tafel geclaimd. De tafel staat symbool voor onze missie om met aanbesteden een bijdrage te leveren aan de betekeniseconomie.

We hebben gesproken over de spanningsvelden tussen kosten en kwaliteit, over vertrouwen en wantrouwen en over het ontstijgen van onze silo’s.

Uiteindelijk hebben we als team de volgende claim opgesteld: ‘Samen betekenisvol aanbesteden, ik doe het!’ Deze claim is gebrandmerkt in de tafel. Met deze claim gaan we in 2019 gezamenlijk aan de slag met het verduurzamen van de keten.

Rapid Circular Contracting

Op woensdag 19 juni organiseren OHPEN en Onlanders de derde sessie aan de Purpose tafel met ditmaal de grondlegger van Rapid Circular Contracting: Erick Wuestman. Het doel van deze bijeenkomst is het delen van de kennis en ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met RCC, Rapid Circular Contracting.

Bij Rapid Circular Contracting wordt er geen voorbestemde eindoplossing aanbesteed, maar een samenwerkingscontract. De partners ontwikkelen en ontwerpen samen en delen inzichten en dilemma’s met elkaar. Dat zorgt voor korte doorlooptijden van het inkoopproces, een open houding t.o.v. de kwaliteiten vanuit de markt, betere prijs-kwaliteit verhouding, hogere tevredenheid en een optimale en circulair verantwoorde inzet van productiemiddelen, producten, materialen en grondstoffen.

Casus uit de praktijk

De studenten van de Hanzehogeschoo Groningenl zijn druk met hun onderzoek over ‘minder contract, meer contact’. Tijdens de Purpose tafel op 19 juni presenteren zij de uitkomsten van deze opdracht.

Aanmelden 19 juni 2019

Graag nodigen we je uit om op 19 juni 2019 van 12.00 tot 16.00 uur aan te schuiven aan de Purpose tafel op het kantoor van OHPEN in Leek. Om samen aan de slag te gaan met betekenisvol aanbesteden!