Succesvol verbeteren

met behulp van onderstaande tools

Balans trainingstool

Balans© trainingstool

Balans© is voor iedereen die de samenwerking intern en extern inhoud en vorm wil geven. En in het bijzonder voor partijen die een Best Value-aanbesteding gaan doen, daaraan deelnemen of onder deze vlag de concretiserings- of uitvoeringsfase ingaan.

Deze tool brengt mensen op een ludieke manier met elkaar in gesprek. Dat leidt tot inzicht, verbindt, helpt de samenwerking en leidt tot een succesvoller project.

Lees ook de referentie van Koninklijke Oosterhof Holman.

Metrics-programma

Quickscan voor tenders

Op basis van een gerichte steekproef van recente aanbestedingen of inschrijvingen maken we een eerste evaluatie. In het verslag dat je van ons ontvangt, benoemen we de belangrijkste kansen, knelpunten en verbeterpunten.

De quickscan geeft inzicht in welke punten binnen het werkproces beter kunnen en wat deze verbeteringen opleveren. Het resultaat levert concrete verbeterstappen op die we verwerken in een verbeterprogramma op maat.

Best Value Pointer

Verbeterprogramma

Het maken van heldere afspraken over de te leveren kwaliteit is een must bij langlopende samenwerkingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. In het verbeterprogramma ligt de focus op het formuleren van de juiste kritische prestatie-indicatoren en het implementeren van doeltreffend relatiemanagement.

Voor deze verbeterprogramma’s gebruikt Onlanders de software van Best Value Pointer, bekijk ook het filmpje!

Focus op optimalisatie

Blijvend verbeteren

Observeren en aanwakkeren is onze kracht. Door optimalisatie helpen we samenwerkende partijen, teams, tender- en inkoopafdelingen zich blijvend te verbeteren in een samenwerking die maatschappelijke waarde toevoegt en tijd en kosten reduceert. Onder begeleiding van Onlanders kom je als klant tot de ontdekking waar je eigen expertise ligt en waar je (onbedoeld) innovaties belemmert.

Dit doen we door te focussen op het inventariseren van de beschikbare expertise en het meten en verbeteren van prestaties.

Hoe werken we?

Door goed te luisteren en te analyseren, creëren we voor elke klant een op maat gemaakt plan aan de hand van ons stappenplan:

  1. Inhoud: welke kennis is beschikbaar en waar kan die worden aangevuld?
  2. Werkproces: hoe kan het slimmer?
  3. Gedrag: hoe beïnvloedt je eigen gedrag de samenwerking?

Daarvoor beschikken we over een uitgebreid netwerk van specialisten en zetten deze waar nodig in op een project.