Ontdek hoe je innovaties de kans geeft

Tijdens het seminar op 11 oktober in Thialf Heerenveen  ligt de nadruk op een aantal stellingen, waar gezocht wordt naar verbeteringen in de samenwerking en het doorbreken van tradities. Om succesvol in te spelen op de uitdagingen die voor ons liggen, is het noodzakelijk om oude systemen los te laten,
Lees meer

Kritische prestatie-indicatoren spreken voor zich

Dominante prestatiemetingen geven inzicht in de stand van zaken van een project. Door gebruik te maken van de juiste prestatiemetingen wordt het voor alle partijen makkelijker om te begrijpen wat de status van een project is. Het gebruik van metingen in termen van cijfers overbrugt ook de kloof tussen (bedrijfs)culturen.
Lees meer