Circulair samenwerken

Afwegingsmodel

Afwegingsmodel

Onlanders inventariseert graag samen met de organisatie welke contractvorm het meest geschikt is voor een opdracht. Dit doen we aan de hand van een afwegingsmodel vormgegeven als een mindmap.

In een sessie van 1 dagdeel, begeleid door Onlanders, heb je in één oogopslag inzichtelijk welke contractvorm het beste geschikt is. Deze mindmap kan als basis dienen voor een inkoopnotitie of inkoopstartdocument.

Best Value aanbestedingsbegeleiding

Aanbestedingsbegeleiding

Onlanders hanteert een standaard werkwijze bij aanbesteden. Niet alleen is er aandacht voor de juridisch correct uitgevoerde aanbesteding. De focus ligt vooral op het opleiden van de projectteams en de wijze van samenwerken na contracteren.

In de begeleiding van de beoordeling van inschrijvingen maakt Onlanders gebruik van de software van Best Value Pointer. Hierdoor kan het beoordelingsproces 50% in tijd efficiënter worden doorlopen.

Rapid Impact Contracting

Rapid Impact Contracting

Rapid Impact Contracting is een doorontwikkeling van Rapid Circular Contracting. Deze aanpak zorgt voor maximale impact op de 17 SDG’s van de Verenigde Naties. Contracteren gaat niet alleen om het beoogde product of dienst, maar juist om de maximale impact op deze SDG’s.

De contracteringsfase is kort, de gezamenlijke uitwerkingsfase leidt tot maximale synergie. Onlanders ondersteunt opdrachtgevers bij het voorbereiden en uitvoeren van deze aanbestedingsvorm.

Maatschappelijke meerwaarde

Begeleiden

Onlanders helpt organisaties bij het opstellen van de juiste inkoopbehoefte en het aanbesteden of inkopen van deze behoefte op een simpele maar gedragen manier. De focus ligt hierbij op het creëren van maatschappelijke meerwaarde en duurzame samenwerking met leveranciers.

Bij het begeleiden van aanbestedingen en tenders is de Best Value-aanpak het uitgangspunt. Door de traditionele en lineaire manier van produceren te doorbreken, zijn we samen in staat innovaties te bevorderen en tijd, geld en grondstoffen te besparen.

Meerwaarde

Best Value leent zich uitstekend om de markt uit te dagen een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Best Value gaat namelijk uit van het minimaliseren van belemmerende randvoorwaarden.

Door Best Value in te zetten op innovatieve projecten kunnen we maximaal resultaat behalen. Innovatie vanuit de markt creëert maatschappelijke meerwaarde en levert een bijdrage aan de economie en de samenleving.