Meer contact minder contract

Purpose tafel #3: “Meer contact, minder contract”

Tijdens alweer de derde bijeenkomst van de Purpose tafel stonden twee thema’s centraal:

  1. Het onderzoek van de studenten van Hanzehogeschool Groningen over “meer contact, minder contract”
  2. De presentatie van Erick Wuestman over Rapid Circular Contracting

“Meer contact, minder contract”

Bij de bijeenkomst op Purpose Day in november 2018 was een van de voorlopige conclusies dat we nog relatief weinig weten van de belemmeringen voor betekenisvol aanbesteden. Om deze reden hebben we Hanzehogeschool Groningen, minor inkoopmanagement, laten aanhaken bij deze tafel. Ons doel was om opdrachten te werven voor studenten van de minor en zo meer kennis over betekenisvol aanbesteden te ontwikkelen.

Spijker op de kop

Dat is gelukt! De afgelopen 10 weken hebben Juliët, Demi en Mikaela voor OHPEN ingenieurs een mooie praktijkopdracht uitgevoerd. Zij onderzochten welke belemmeringen we in de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ervaren voorafgaand aan de aanbesteding; bij de zogenaamde pre-concurrentiële marktdialoog.

Dit resulteerde in het adviesrapport “Meer contact, minder contract”. Aan de levendige discussie na de presentatie was goed te merken dat het onderwerp leeft en het onderzoek de spijker op de kop slaat.

Wil je graag het volledige rapport inzien? Stuur dan een mailtje naar info@ohpen.nl.

Meer contact, minder contract

Het onderzoek van de studenten is bovendien genomineerd voor de prestigieuze NEVI Purchase Promise Award 2019. De uitslag volgt op 27 juni!

Afstudeerstages

In het adviesrapport is ook een vervolgvraag geformuleerd:

Hoe kunnen conservatieve partijen of personen gemotiveerd worden om toch de marktdialoog aan te gaan en de kennis van de markt te betrekken bij hun inkoop in de grond, weg- en waterbouw (GWW)?

Alle organisaties die interesse hebben om deze vraag – of een andere – uit te laten zoeken door studenten kunnen zich melden voor de afstudeerstages van Hanzehogeschool Groningen in september en februari. Is een afstudeerder een te grote investering? Dan zijn de 10-weken stages van de minor inkoopmanagement in november en februari ook een zeer geschikte optie.

“Rapid Circulair Contracting”

Erick Wuestman vertelde in zijn presentatie met vliegende vaart over de wereld van de circulaire economie. Hij schetst daarbij een aantal hoopvolle scenario’s, waarbij we door slimmer en anders organiseren een beter economisch model ontwikkelen.

Zo heeft hij aandacht voor het concept van de CES€o’s (circulaire energy service companies) waarbij de waarde van een product of dienst over de hele keten wordt bekeken en de business case dus niet wordt opgeknipt in korte lineaire transacties.

“We zijn niet uit het stenentijdperk vertrokken omdat de stenen op waren”

Wil je graag de presentatie ontvangen? Stuur een mailtje naar info@onlanders.nl.

Wat is RCC?

Rapid Circular Contracting (RCC) gaat om het vinden van de juiste partner in een kort tijdsbestek, gebaseerd op de ambities van de organisatie. Het gaat daarbij over de werkelijke duurzame en circulaire ambities van deze organisaties. Na de selectie (de feitelijke gunning) werken opdrachtgever en opdrachtnemer samen de ambities uit in een wederzijdse overeenkomst. Pas daarna start de uitvoering.

Liefdesbaby

Erick vergelijkt het met het maken van een baby: “In traditionele contracten zien we nog wel eens dat we een baby ontwerpen en vervolgens de goedkoopste ouders erbij kiezen. Je kan beter eerst elkaar vinden en dan samen een liefdesbaby maken.”

De ervaringen zijn veelbelovend. De methode past binnen de huidige wetgeving én levert uitstekende resultaten op. Niet in de laatste plaats omdat deze aanpak is gebaseerd op de 8 principes van Rapid Circular Contracting.

Rapid Circular Contracting

Bron: Presentatie Innovatie gericht circulair verantwoord inkopen, Erick Wuestman 2019

Het meest opmerkelijke principe is misschien wel “wie het weet, mag het zeggen” in plaats van de traditionele houding “wie betaalt, bepaalt”. Dit blijkt in de praktijk ook nog wel eens een lastige te zijn om consequent vol te houden.

Laatste bijeenkomst

Tijdens de vierde en tevens laatste bijeenkomst van de Purpose tafel van OHPEN en Onlanders pakken we groots uit. We organiseren een mooi programma rondom de BuildinG Infra Innovatieproeftuin van OHPEN, Polyciviel en BuildinG. Houd je mail in de gaten voor de definitieve datum en het programma.

Heb je een vraag, opmerking of suggestie over dit thema stel hem gerust via info@onlanders.nl of info@ohpen.nl.