Small wins: weg met die gespleten persoonlijkheid!

Minder dan een kwart van de aanbestedingen van de eerste helft van 2018 hebben een verwijzing naar duurzaamheid. Hoe kunnen we dit versnellen? In deze reeks blogs onderzoeken we belemmeringen en oplossingen. Ons doel? In 2019 leveren alle aanbestedingen een significante bijdrage aan het versnellen van de betekenis economie!

Sprake van gespleten persoonlijkheid?

Overheden ontplooien enorm innovatieve projecten waarbij er maximale ruimte is voor innovatie en duurzaamheid. Van circulair bouwen met biologische bouwmaterialen tot de aankoop van straatverlichting volgens de circulaire economie. Voorbeelden van projecten die echt wat bijdragen aan de maatschappij.

Dan is het erg opvallend, dat bij diezelfde overheden, de ‘reguliere’ projecten op een nog steeds (zeer) traditionele wijze worden voorbereid en uitgevoerd.

Soms wil het zelfs zo zijn dat projectleider ‘innovatief’ en projectleider ‘traditioneel’ beiden in dezelfde kantoorruimte werken. En als kers op de taart worden beide projectleiders ook nog eens ondersteund door dezelfde adviseurs op gebied van financiën, inkoop en juridische zaken. Is er hier sprake van een gespleten persoonlijkheid? De leerpunten van de innovatieve projecten lijken de ‘business as usual’ namelijk niet te raken.

Niet alleen overheden kunnen worden gecategoriseerd onder het kopje ‘gespleten persoonlijkheden’, ook bepaalde ondernemingen vallen in deze categorie. Er worden heel bijzondere duurzame projecten uitgevoerd, maar men schrijft wel in op een traditioneel project op basis van ‘de laagste prijs’…

De oplossing: small wins!

Een manier om te gaan met deze gespleten persoonlijkheid is door de inzet van small wins. Het rapport WUR over ‘Small Wins’ gaat specifiek over het programma Nederland Circulair in 2050. Hierin wordt beschreven hoe de aanpak van ‘small wins’ zou kunnen bijdragen aan de transitie opgave.

Titel: Mogelijkheden van de ‘small wins’-aanpak voor de transitie opgaven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door Katrien Termeer en Art Dewulf van de WUR  uit december 2017

De ‘small wins’-aanpak is gericht op het werken aan grote maatschappelijke vraagstukken door middel van ‘small wins’: kleine betekenisvolle stapjes met tastbare resultaten (Weick 1984; Vermaak 2009). Het belangrijkste idee achter de aanpak is dat het zorgt voor energie en voortgang in het transformatieproces zonder te vervallen in simplistisch korte termijn  gewin of het doen van beloftes die niet zijn waar te maken. Een focus op het kleine voorkomt dat mensen overweldigd raken door de complexiteit van een vraagstuk, waardoor ze  minder vrij en precies kunnen denken en zich laten verleiden tot abstracties.

Kleine stapjes voor een groot resultaat

Verandering lijkt vaak lastig. Small wins zijn juist eenvoudig te overzien. Door small wins toe te passen, ben je op weg naar een diepgaande verandering in je organisatie. En om tot blijvende systeemverandering te komen, is het wenselijk dat de small wins elkaar blijven opvolgen. Kleine stapjes die uiteindelijk leiden tot grote resultaten in het transformatieproces richting een duurzame aanpak.

Evalueren kun je leren!

Het is dus niet alleen van belang om te STARTEN met een innovatief, duurzaam of circulair project, maar vooral ook om deze projecten te EVALUEREN. Alleen door een gedegen evaluatie kunnen we maximaal leren en het geleerde weer in praktijk brengen. Hiervoor is steun vanuit het management uitzonderlijk belangrijk. Dat evalueren binnen de eigen groep is niet voldoende, je moet actief inzetten op het creëren van een olievlek binnen de organisatie.

Benieuwd hoe je de innovatieve olievlek binnen de organisatie kan laten uitbreiden? Neem dan contact op met Onlanders. Wij zijn gespecialiseerd in slimmer samenwerken en beschikken over de tool Balans om teams in beweging te brengen.

 

Ja, ik wil deze blogs ontvangen