fbpx
Posted

Verslag ronde tafel Cirkelstad Groningen

Donderdag 21 januari 2021 organiseerde Cirkelstad een rondetafelbijeenkomst speciaal gericht op bedrijven die circulair ondernemen in Groningen. De bijeenkomst maakt deel uit van een Community of Practice (CoP) waarbij er een podium wordt geboden aan mensen die circulair bezig zijn en om hen met elkaar te verbinden.

Bouwen met kalkhennep

Vanuit DunAgro waren oprichter Albert Dun en bedrijfsleider Herman Kaijser aanwezig om de leden te informeren over de talloze mogelijkheden van duurzaam en CO2-negatief bouwen met kalkhennep. Een kalkhennephuis heeft een gezond binnenklimaat, goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen, is brandveilig en bovendien snel te bouwen. De aandacht en interesse voor bouwen met kalkhennep neemt toe en zelfs woningbouwverenigingen willen ermee experimenteren. Een stap in de goede richting maar er liggen nog veel kansen onbenut op zowel particulier als commercieel gebied. De expertise en ervaring van DunAgro helpt particulieren en ondernemers te onderzoeken welke opties hennep voor hen biedt.

Innovatieve infrastructuurprojecten

Piet Zijlstra, oprichter van PolyCiviel, vertelde over de bijzonder innovatieve projecten op het gebied van infrastructuur zoals het CO2-vretend asfalt. In samenwerking met verschillende partijen onderzoekt Zijlstra hoe grondstoffer slimmer (her)gebruikt kunnen worden. Zo kan niet-recyclebaar plastic afval omgevormd tot holle bollen een oplossing bieden voor wateropslag in funderingen of parkeergarages. Maar ook voor gerecycled glas dat niet meer hergebruikt kan worden is een systeem bedacht: schuimglas voor een lichtgewicht fundering van een weg. In de klimaatproeftuin in Groningen zijn meer van zijn circulaire infrastructurele oplossingen te vinden.

'Groningen werkt circulair'

Eileen Blackmore van House of Design sprak over hoe zij in samenwerking met ontwerpers zoekt naar manieren om een maatschappelijk vraagstuk tastbaar te maken en zoveel mogelijk lokale partijen met elkaar te verbinden. In de methodiek die House of Design hanteert zijn biobased design en biobased economy belangrijke speerpunten. House of Design heeft vele succesvolle projecten opgezet in Friesland en Groningen. De meest recente aanwinst is het door Toukomst goedgekeurde project ‘Groningen werkt circulair’. Hierin wordt een duurzame keten in en om Groningen opgebouwd waarin materialen gerecycled worden tot nieuwe en innovatieve producten.

Cirkelstad kan jou ondersteunen

Met het opzetten van projecten blijkt de afstand tussen ondernemers en de overheid vaak groot. Het is de uitdaging om te kijken hoe er bruggen gebouwd kunnen worden tussen deze partijen en te bekijken op welke manieren overheden in een vroeger stadium kunnen aansluiten bij projecten. Om een goed en duurzaam totaalconcept te ontwikkelen is het namelijk belangrijk om de krachten vanaf het begin te bundelen. Cirkelstad speelt een belangrijke rol in dit vraagstuk en bekijkt graag hoe zij jou als ondernemer of bedrijf hierin kunnen ondersteunen.

Als partner van Cirkelstad profiteer je van het grote netwerk in circulair bouwen in heel Nederland. Nieuwe partners krijgen de gelegenheid een casus aan te dragen die d.m.v. de aanwezige expertise binnen Cirkelstad bekeken kan worden. Of Cirkelstad helpt in de zoektocht naar interessante partners of studenten die gekoppeld kunnen worden aan het vraagstuk.

Wil je meer weten over de bovengenoemde projecten of wat Cirkelstad voor jou kan betekenen? Neem contact op met Marleen van der Ziel of Marcel Niemeijer.