fbpx
Posted

Nederland circulair in 2050?

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Dat moet lukken want al 80% van de grondstoffen wordt gerecycled. Helaas is dit laagwaardige recycling en dat kan beter.
Meer werk en minder afhankelijkheid van de grondstoffenmarkt en ook nog minder uitstoot, het klinkt als een sprookje. Toch is dit waar we naartoe werken in een circulaire economie.

#Hoe dan:

Volgens het tussentijdse rapport van het PBL is de rol van de overheid belangrijk bij het bereiken van deze nieuwe economie.

“Verhoog stapsgewijs de circulariteitseisen bij inkoop en aanbesteding door de overheid, alsook die in het kader van de producentenverantwoordelijkheid.”

Bron: Integrale circulaire economie rapportage 2021 PBL-publicatienummer: 4124
Managers vanuit de overheid moeten dus niet alleen de vraag stellen “wat gaat het kosten?” maar ook “hoe gaat dit bijdagen?”

De regio is belangrijker dan ooit

In het rapport is te lezen dat de regio belangrijk is in het versnellen van de circulaire economie. 

“Zo zijn op diverse plaatsen in Nederland regionale overheden, bedrijven en andere regionale ‘versnellers’ – zoals economic boards en milieufederaties – actief circulaire initiatieven aan het ontplooien. Deze regionale partijen en overheden kunnen de transitie versnellen als ze meer samenwerken en leren van elkaars ervaringen.

Uit een analyse blijkt dat vooroplopende regionale overheden bedrijven hierbij vooral faciliteren, bijvoorbeeld door het stimuleren van nieuwe samenwerkingsvormen en het gratis beschikbaar stellen van een expert om een circulair initiatief verder te brengen.

Veel activiteiten zijn gericht op de voorbereidingsfase, een pilot of test. Ten slotte gebruiken regionale overheden vaak hun inkoopmacht om een circulaire economie te stimuleren.”

Bron: Integrale circulaire economie rapportage 2021 PBL-publicatienummer: 4124

Wil je meer weten hoe jij je inkoopmacht kan aanwenden? Download dan ons e-book.